Voor afvalverwerker ARN ontwikkelden we een verdienmodel voor de verwaarding van organische reststromen.