Samen creëren we een betere toekomst

Met vooruitstrevende en werkbare businessmodellen zetten wij op het hoogste niveau systeemverandering in gang. Een flinke dosis energie, kennis en ervaring resulteert in vernieuwende ideeën. En het blijft niet bij ideeën alleen. Deze ideeën zetten we om tot een businessplan voor een nieuwe onderneming of een strategisch advies voor jouw organisatie.

Ventures
We bouwen nieuwe ondernemingen waarmee we de wereld op zijn kop zetten. Deze ondernemingen vormen bouwstenen voor een economie die in dienst staat van de mens en de natuur. Met slimme verdienmodellen krijgen wij stakeholders in de keten in beweging. Zo bouwen we samen een systeem waar iedereen baat bij heeft en met duurzame verandering als gevolg.

Advies
We versterken bedrijven en overheden in hun wens om te werken op een manier die een duurzame toekomst dichterbij brengt. Samen vormen we ideeën om naar innovatieve concepten en realistische businessplannen voor de circulaire economie.

Wij ondersteunen met kennis. We boren externe bronnen en eigen ervaring aan om bedrijven en instellingen een beredeneerde keuze te helpen maken in hun beweging naar succes in de nieuwe economie. Bij strategische vraagstukken voorzien wij in zowel analyse als oplossingsrichtingen.

Wij voeden met ervaring. We zijn vindingrijk, kunnen obstakels wegnemen, en brengen de inspiratie om problemen om te zetten in kansrijk ondernemerschap. Waar een wil is, komt een plan. Dit doen wij door zowel ondersteuning bij in-house ontwikkeling als door uitvoering van onderzoek.

Wij prepareren voor succes. Wij bieden bedrijven en instellingen de concrete handvatten om tot actie over te gaan met blijvend en diepgaand resultaat. Zo blijft het niet bij plannen alleen.

Aan de slag

Goed, circulaire business dus. Maar waar te beginnen? Voor die partijen hebben we de Circulariteitsmeter. Samen maken we een inschatting van waar jouw organisatie staat en gaan we aan de slag om met jouw bedrijf circulaire stappen te zetten. Lees hier meer over de circulariteitsmeter en de zes spaken van een circulaire oplossing.

Weet je al beter wat je wilt? Spaak biedt de volgende producten en diensten aan:

Technisch Onderzoek

Een sterke strategie voor een circulaire oplossing. Dat begint bij het in kaart brengen van de huidige situatie.  Denk aan een Life Cycle Assessment (LCA), het volledig in kaart brengen van een waardeketen of een afvalstroomanalyse.

Circulaire business ontwikkeling

Wat zijn de mogelijkheden van een restmateriaal? En kun je daar nog iets mee verdienen? Wij zoeken het uit. Door het doen van marktonderzoek, het uitwerken van een circulaire businesscase, of het uitvoeren van een (technische) haalbaarheidsstudie. Als ketenregisseur brengen we de keten in kaart en zetten we waar nodig samenwerkingen op.

Strategisch advies

Ook voor strategisch advies ben je bij ons aan het goede adres. Denk aan het uitwerken van een roadmap, het onderzoeken en uitschrijven van een heldere visie, het geven van een visie en strategie workshop. Maar ook het uitwerken van verschillende circulaire en economisch interessante scenario’s.

Zin om aan de slag te gaan?

Onze klanten en partners