Boeren betrekken om de bouwsector biobased te maken

Na de aftrap van het jaarprogramma van Cirkelstad 't Groene Hart was op 17 februari 2022 de eerste bijeenkomst van de ‘Community of Practice’ bij Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken in Alphen aan den Rijn. Het thema van de bijeenkomst was ‘van hergebruikte, biobased materialen tot aan oogsten en herbestemmen’.

Om de bouw biobased en lokaal te maken moet de agrarische sector betrokken worden. Dat doen wij bij Spaak door boeren te betrekken in de markt- en ketenvorming. Onze aanpak bestaat uit vijf stappen:

  1. In kaart brengen van het type boeren.
  2. Contact leggen met boeren en initiatieven die al spelen omtrent vernatting van de grond.
  3. Samen met de boeren de rekentool evalueren en valideren.
  4. Organiseren van bijeenkomsten of demonstratiedagen bij boeren.
  5. Deelnemende boeren koppelen aan de keten.

Door middel van het telen van natte teelten (lisdodde, riet, miscanthus) voor biobased bouwmateriaal worden er meerder uitdagingen aangepakt in de bouw- en landbouw sector. Natte teelten zorgen voor minder emissies en leggen CO2 vast. Ze zijn tevens een lokale grondstof voor de Nederlandse bouwmarkt, als isolatie- of plaatmateriaal. Ondanks dat er nog veel onzekerheden zijn, blijkt er veel potentie in de natte gewassen te zitten.

Daarnaast heeft Vlasman gepresenteerd hoe zij de uitdagingen van circulair slopen aangaan, door bijvoorbeeld ‘urban mining’, en Merosch vertelde hoe zij een leegstaande gymzaal hebben omgebouwd tot een kantoorruimte door zoveel mogelijk circulair te renoveren. Geïnspireerd en met veel energie werd de dag afgesloten. Het is goed te zien dat er verschillende partijen in de keten met de circulaire economie aan de slag zijn. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Ben jij ook benieuwd hoe je de agrarische sector kan betrekken bij de transitie? Neem contact op met Seleen Suidman, Head of operations bij Spaak.

Wil jij ook aan de slag met bermgras of bagger?