De circulaire economie, is die al rond?

Vol inspiratie kijken we terug op de Week van de Circulaire Economie. Een week waarin we konden zien hoe circulaire economie in de praktijk werkt en hoe we met elkaar tot die volledig circulaire economie kunnen komen. Bij Spaak streven we naar een economie die in dienst staat van mens én natuur. Dat doen we door circulaire oplossingen te bedenken. Maar hoe begin je? Spaak presenteert ‘De circulaire economie, is die al rond’, vanuit BlueCity Rotterdam en neemt je mee in de zes spaken van een circulaire oplossing.

De live webinar ‘De Circulaire Economie, is die al rond?’ neemt je mee in een praktische aanpak voor circulaire vraagstukken. Gebaseerd op de ervaring vanuit klantenvragen en met hulp van experts in circulaire economie heeft Spaak een model ontwikkeld om circulariteit te meten en een raamwerk te bieden om stappen te zetten richting holistische systeemverandering.

Dat doen we aan de hand van zes pijlers:

  1. Grondstoffen

Waar komen grondstoffen vandaan en hoe duurzaam zijn ze?

  1. Emissie voetafdruk

Hoeveel emissies komen vrij en hoe komen we naar een net zero?

  1. Regeneratie

Welke meetbare impact is er op het milieu en hoe kunnen we herstel bevorderen?

  1. Transparantie

Hoe open en eerlijk wordt er binnen de keten over impact gecommuniceerd?

  1. Ketenverantwoordelijkheid

Wat gebeurt er upstream en downstream in de keten?

  1. Waardeverdeling

Kunnen alle betrokkenen in de keten evenwaardig mee draaien in de circulaire economie?

Kijk het gesprek terug tussen Martijn Savenije (CEO), Seleen Suidman (Head of operations) en Matthijs Koops (Expert Landgebruik): De circulaire economie, is die al rond? – YouTube

Wil je de vragen en antwoorden tijdens de webinar rustig nalezen? Dat kan: Vragen en antwoorden

Praktisch aan de slag met circulaire economie? Begin dan met de zes spaken: De circulariteitsmeter

Wil jij samen aan de slag?