De landbouw transitie naar biobased materialen uit natte teelt

Spaak deelt haar aanpak voor de landbouw transitie naar biobased materialen uit natte teelten tijdens de CoP (Community of Practice) georganiseerd door Cirkelstad, bij DWA in Gouda. Samen met diverse partijen buigt Spaak zich over het doel van Cirkelstad van dit jaar: een circulaire integrale gebiedsontwikkeling. Hierin is het woord ‘integraal’ belangrijk. Want alleen samen met de diverse partijen vanuit de markt en de overheid kunnen circulaire gebiedsontwikkelingen worden gerealiseerd.

Op 20 september was het zo ver, de tweede CoP (Community of Practice) meeting van Cirkelstad*, bij DWA in Gouda. Namens Spaak waren Seleen Suidman (Head of operations) en Matthijs Koop (Expert landgebruik) aanwezig en namen de aanwezigen mee in het onderzoek naar biobased gewassen (zoals natte teelten) in regio het Groene Hart. Naast Spaak, deelden ook anderen partijen hun expertise. Partijen als architectenbureau DWA, adviesbureau Merosch en Circulaire weg, een partnerprogramma van opdrachtgevers en bouwers in de infra sector.

Natte teelten als nieuw businessmodel

Na een introductie van Seleen, neemt Matthijs de aanwezigen mee in de onderzoeken naar natte teelten als biobased bouwmateriaal. Het huidige landgebruik zorgt voor bodemdaling en door stikstof vermindert de biodiversiteit en waterkwaliteit. Het verhogen van het grondwater – als dat al op eenvoudige manier kan – heeft dan ook rechtstreekse gevolgen voor de boer: “Een melkveehouder bijvoorbeeld kan dan eigenlijk geen boer meer zijn, maar wel teler van biomassa. Wij willen juist samen met de boer op zoek naar een duurzamer businessmodel”, vertelt Matthijs.

Een nieuw businessmodel kan zijn het telen van gewassen (natte teelten) waaruit (biobased) bouwproducten gemaakt kunnen worden. Spaak rekent met een speciale rekentool de potentie uit voor een boer en zet dat om in een nieuw verdienmodel. Daarnaast kijkt Spaak naar de gehele markt- en ketenvorming die nodig is, van boer tot afnemer. Ook alle communicatie met en tussen de boeren, tot en met de verwerkers en retailers neemt Spaak voor haar rekening. Zo kunnen we op vele facetten invloed uitoefenen om samen een circulaire keten op te zetten en aan steeds meer partijen aanbieden.

Spaak diensten

Spaak ontwikkelt oplossingen voor circulaire vraagstukken en houdt zich hoofdzakelijk bezig met vier thema’s: de valorisatie van reststromen, landgebruik, de bouw en wicked problems. We richten ons op verschillende soort klanten – zoals Seleen zegt: “Iedereen met een circulaire vraag kan bij ons terecht.”

Heb jij een circulaire vraag? Neem dan contact op met Seleen.

* Cirkelstad/Cirkelregio ’t Groene Hart is opgericht in samenwerking door Cirkelstad Zuid-Holland, Het Groene Hart Werkt Platform en een tiental Groene Hart gemeentes. Het doel: samen onderzoeken waar de duurzame en circulaire kansen liggen voor deze gemeenten in de bouw en gebiedsontwikkeling.  Het eerste jaar staat in teken van samen leren, doen en ontmoeten.