Doorbraakproject circulaire verwerking bermgras in regio Rijnland van start

Samen met 30+ partijen zijn we een nieuw consortium gestart om een kringloop op gang te brengen voor de grootschalige verwerking van bermgras uit en in de regio Rijnland. Het project richt zich op de duurzame toepassing van bermgras als waardevolle grondstof in nieuwe producten voor de bouw, bodem en buitenruimte.

De bermgrasketen is een complexe keten met veel verschillende belanghebbenden. Van het maaien en drogen tot het persen en verwerken van bermgras tot vezels die gebruikt kunnen worden in diverse toepassingen, zoals karton, papier en isolatiemateriaal.

Een financiële ondersteuning vanuit de doorbraaksubsidie van de Provincie Zuid-Holland stelt ons in staat om de pilotfase te doorbreken en te werken aan het opzetten van een circulaire keten en het opschalen van onze initiatieven. Samen met het consortium is Spaak vastbesloten om een circulaire businesscase op te zetten die zal zorgen voor een doorbraak in de industrie.

Bij Spaak geloven we sterk dat de overgang naar een circulaire economie essentieel is voor een duurzame toekomst. Door onze toewijding en samenwerking met gelijkgestemde organisaties streven we ernaar om betekenisvolle verandering te stimuleren en bij te dragen aan een groenere en efficiëntere samenleving.

Wil jij aan de slag met bermgras? Of wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Antonija, expert biomassa.

Wil jij aan de slag met jouw biomassa reststroom?