Spaak op handelsmissie in Spanje

Vorige week namen wij deel aan de handelsmissie in Spanje. De focus was op het hergebruik van organische reststromen. En dat past natuurlijk helemaal in het straatje van Spaak. We nemen jullie graag mee op onze reis.

Dan Mulder nam namens Spaak deel aan een handelsmissie naar Valencia. Hier zijn we met behulp van RVO, de Nederlandse ambassade en adviesbureau Heura gekoppeld aan Spaanse bedrijven om samen kansen te onderzoeken voor reststromen uit de Agrifoodsector. We hebben inspirerende bezoeken gebracht aan vooraanstaande instellingen zoals AINIA, onderzoekscentrum voor verwerking van agri-food stromen en voedingsmiddelen, Agriconsa sapfabrikant, en Cooperativa de Viver, een producent van onder andere olijfolie, wijn en noten.

De kern van de handelsmissie

Valencia is een regio met een groeiende agrarische sector en Spanje als land heeft veel reststromen. De handelsmissie werd georganiseerd om samenwerkingen te verkennen. Ons doel was om de principes van de circulaire economie toe te passen op agrarische reststromen en kansen voor valorisatie van agrifood reststromen (afval) te onderzoeken met o.a. sapfabrikanten, olijfolie- en wijnproducenten en agrarische organisaties.

 

Samen werken aan een circulaire economie

Tijdens ons bezoek zijn hebben we specifieke kansen identificeerd om waarde toe te voegen aan de bestaande verwerking van sinaasappelschillen. Deze mogelijkheden vertalen zich naar nieuwe inkomstenstromen, meer werkgelegenheid, verbeterde producten en verminderde emissies.

De ontmoetingen met lokale stakeholders en bedrijven waren mooie momenten. Het delen van kennis versterkt ons enthousiasme voor het benutten van circulaire kansen in Spanje. De vervolgstap is om met deze partijen de potentie van hun stromen in kaart te brengen en samen naar verwerkingsmogelijkheden en afzetmarkten te kijken.

 

De organisatie

Veel dank aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Spanje, PSPS, Heura en alle andere betrokkenen voor de uitstekende organisatie en inspiratie tijdens deze reis naar Valencia. Het was een waardevolle ervaring die onze toewijding aan een circulaire toekomst versterkte!

Dan Mulder is Co-founder van Spaak en gevestigd in Spanje. Daar is hij de helft van de tijd regeneratieve olijfboer en de andere helft werkzaam als Senior business developer en technisch consultant bij Spaak. Hij werkt zowel aan opdrachten voor Nederlandse als Spaanse partijen.

 

Dan Mulder
Zelf aan de slag met organische reststromen?