Biomassa

Biomassa

Nederland is groot in de agri-food. Niet alleen de agricultuur, maar ook de verwerkende industrie is van wereldformaat. Direct en indirect voedt Nederland honderden miljoenen mensen. Maar het wereldwijde voedselnetwerk is onderhevig aan verandering. In toenemende mate staat voedsel in competitie met materialen en brandstoffen. De geglobaliseerde structuur veroorzaakt grondstof schaarste aan de ene kant van de wereld, en problemen van overvloed aan de andere kant.

We zullen op een andere manier moeten omgaan met biomassa. Spaak richt biomassa ketens daarom opnieuw in. Maximale valorisatie via bioraffinage, korte productieketens en het herstellen van nutriëntencycli zijn daarin de leidende strategieën.

Heb je een vraag over dit topic?