Bouw

Bouw

Een sector met veel impact die voor een grote groei staat. Er is behoefte aan nieuwe woningen maar ook een renovatie en modifactie van de bestaande gebouwen. De bouwopgave is gigantisch en vergt een even zo grote hoeveelheid materiaal. De bouw is direct en indirect goed voor 38% van de broeikasgasuitstoot ter wereld. Hier ligt een enorme kans voor circulaire materialen én verdienmodellen om een positief verschil te maken voor de toekomst.

Spaak ziet twee grote uitdagingen in de transitie naar een circulaire bouwsector:

    • Gebrek aan circulaire materialen die veilig, gezond én schaalbaar zijn
    • Onvoldoende transparantie over de werkelijke impact van conventionele materialen
Heb je een vraag over dit topic?