Nieuw leven voor gebruikte digitale producten

Door het inzetten van innovatieve en pragmatische businessmodellen lossen wij duurzaamheidsproblemen op voor bedrijven. Wij kijken eerst naar het probleem en afhankelijk van wat nodig is kiezen we voor een venture of consultancy.

Een circulaire economie, waarin we materialen hergebruiken en producten als een service kopen zijn niet alleen goed voor ons milieu maar ook voor onze economie. In deze blog een aantal van de vele positieve effecten van een circulaire economie.

1. Door het hergebruiken van materialen zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst genoeg grondstoffen zijn om te blijven innoveren, maken en consumeren. Zeldzame metalen en mineralen worden gebruikt in onder andere elektronica en batterijen. Maar ook bijvoorbeeld water wordt in een geheel circulair systeem hergebruikt waardoor we de beschikbaarheid van schoon water beschermen.

Gezonde leefomgeving
Wanneer we onze stofkringlopen sluiten en producten gerepareerd en hergebruikt worden, verminderen we uitstoot door productie en creëren we minder afval1. Verminderde productie en afvalverbranding zorgt voor een schonere lucht en minder broeikasgassen in onze atmosfeer.

Economie en werkgelegenheid
Het afval dat we nu in Nederland creëren wordt deels al hergebruikt maar bij het volledig sluiten van de keten is nog een meerwaarde van een biljoen te realiseren. Bij het faciliteren van deze circulaire economie zullen naar onderzoek in Nederland 54 duizend banen gecreëerd worden2. Nieuwe circulaire businessmodellen, zoals delen, onderhoudsservices en refurbishen, bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijven, samenwerkingen en services.

1 J. Hofmann (2014-2016) Een circulaire economie. Waarin we materialen hergebruiken en producten als een service kopen zijn niet alleen goed voor ons milieu maar ook voor onze economie.
2 B. de Jonge (2021) Een circulaire economie. In deze blog een aantal van de vele positieve effecten van een circulaire economie.

Geïntereseerd en wil je graag meer uitleg?