ARN B.V.

Grondstofterugwinning uit sinaasappelschillen - ontwikkeling van een proceslijn

Venture
Uitdaging koploper blijven in afvalverwerking
Oplossing ontwikkeling proceslijn voor het terugwinnen van grondstoffen, gebruikmakend van restwarmte
Missie van afvalverwerker naar producent van energie en grondstoffen

ARN is een innovatieve afvalverwerker die een maatschappelijk belang dient. ARN en Spaak werkten sinds 2016 gezamenlijk aan het CARE-Orange project. CARE staat voor Circular Approach for Recovering Extracts. Het doel van CARE is om op duurzame wijze zoveel mogelijk economische waarde te genereren uit onderbenutte agrarische en organische reststromen, middels het inzetten van lokaal beschikbare energiebronnen. Tijdens dit project heeft Spaak een proceslijn en business case ontwikkeld voor het circulair verwerken van sinaasappelschillen. Dit levert milieu winst op voor de maatschappij en een nieuw circulair verdienmodel voor ARN.

Uitdaging

Jaarlijkse afvalberg van 250 miljoen kilo sinaasappelschillen

Jaarlijks belanden er in Nederland honderden miljoenen kilo’s sinaasappelschillen bij het afval. Een groot deel daarvan wordt weggegooid door restaurants, cafés, sapproducenten en supermarkten. Deze reststroom, meer dan 10.000 vrachtwagens vol, wordt voornamelijk verbrand of vergist tot biogas. Dit levert echter weinig op, omdat de schillen vol water zitten. Dat is dus duur voor de bedrijven die de schillen laten verwerken.

ARN heeft Spaak gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om nog meer (organische) afvalstromen op een hoogwaardige manier te verwerken, daarbij gebruikmakend van de restenergie die aanwezig is bij ARN. Naast dat ARN al één van de meest moderne afval-energiecentrales heeft, kijkt ARN continue naar mogelijkheden om grondstoffen te genereren uit afval. Op deze manier streven zij ernaar om de negatieve impact die voortkomt uit het verwerken van afval te minimaliseren. ARN stelt zich daarbij de volgende doelen:

 

  • Preventie van afval.
  • Meer grondstoffen uit afval halen, en daarmee een bijdrage leveren aan de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) van de gemeenten.
  • Energie op een flexibele en hoogwaardige manier inzetten, door ook productie van halffabricaten in te passen in het businessmodel.
  • Maximaal gebruik maken van synergie van de aanwezige stromen bij ARN.
  • Verticale integratie in de keten richting inzameling en productie.
Aanpak

Een proceslijn en circulair business model voor verwerking van sinaasappelschillen

Spaak heeft voor ARN een proceslijn met bijbehorend verdienmodel ontwikkeld voor de circulaire verwerking van sinaasappelschillen. In het proces worden afgedankte sinaasappelschillen omgezet in waardevolle grondstoffen, zoals sinaasappelolie, melasse en steekvaste schillen geschikt als veevoer. De olie kan worden ingezet in de personal care en levensmiddelen industrie, de melasse (suikerwater) kan ook worden gebruikt in de levensmiddelen industrie en de steekvaste schillen kunnen worden ingezet als veevoer. Naast de technische ontwikkeling van de proceslijn heeft Spaak een verdienmodel ontwikkeld. Hiermee zijn alle onderdelen aanwezig voor een succesvolle circulaire business case voor ARN.

Meerwaarde

Circulaire verwerking maakt een verschil

De oplossing van Spaak heeft bijgedragen aan de mogelijkheid voor een nieuw verdienmodel voor ARN, daarbij draagt het project bij aan een circulaire economie, doordat waardevolle grondstoffen niet langer gezien worden als afval, maar een bruikbare toepassing krijgen in nieuwe producten die in de economie blijven circuleren. Tot slot bespaart het CARE-Orange proces 61% van de CO2-uitstoot ten opzichte van de reguliere verwerking in Nederland. Een win-win situatie noemen wij dat.

 

Heb jij ook een organische reststroom en wil je de circulaire potentie ontdekken? Opzoek naar een partij die helpt om jouw circulaire ambities vorm te geven? Neem dan contact op met Martijn Savenije.

 

 

Samen aan de slag binnen de circulaire economie?