Waterschap Aa en Maas

Droogte bestrijden met natte teelten: marktvorming en opzetten keten voor Waterschap Aa en Maas

Consultancy
Uitdaging financiële haalbaarheid van duurzame teelten die groeien op (nat) zand
Oplossing marktonderzoek en opzetten van lokale ketens
Missie een duurzaam alternatief verdienmodel voor agrariërs

Het waterschap Aa en Maas, in Noord-Brabant, kampt met een toenemend probleem: droogte. Met grote gevolgen voor de natuur, landbouw en drinkwatervoorziening. Daarom moeten we omschakelen, van water afvoeren naar water vasthouden. Laagtes op de hoge gronden, of gronden naast breuklijnen met kwelwater zijn hiervoor bijzonder geschikt. Op deze percelen zijn  natte teelten een alternatief voor de conventionele landbouw. Met een passend verdienmodel zijn ze uitkomst voor boer en natuur. De experimenten met het telen van natte teelten lopen al, het ontbreekt echter nog aan een lokale keten. Spaak onderzocht daarom de mogelijkheden van natte teelt gewassen, als werkbaar alternatief verdienmodel voor agrariërs.

Uitdaging

Een robuuste waterhuishouding én een duurzaam verdienmodel voor agrariërs

De toenemende druk op het waterbeheer in Nederland is een steeds groter probleem. We kampen steeds vaker met droogte. Iets waar de natuur maar ook agrariërs onder lijden. Door innovatieve landbouwmethoden en het beter vasthouden van water kunnen grondgebruikers bijdragen aan het lokaal oplossen van dit probleem en toewerken naar een toekomstbestendige regio. Terwijl een verhoging van de grondwaterstanden voor de meeste gronden positief zal uitpakken, zullen enkele percelen minder geschikt worden voor traditionele landbouw. Spaak onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor natte teelt gewassen in Noord-Brabant en of het telen van deze gewassen een werkbaar alternatief is voor agrariërs in de regio. Een complex vraagstuk met veel verschillende betrokkenen waar we graag mee aan de slag gaan!

Aanpak

Een verdienmodel waar de hele keten bij gebaat is

Een verdienmodel van natte teelt gewassen in Noord-Brabant dat op (nat) zand verbouwd kan worden, waar begin je dan? Spaak deed onderzoek naar de interesse in de regio voor natte teeltgewassen en of er een werkbaar alternatief verdienmodel is voor agrariërs. De duurzame teelten die financieel aantrekkelijk zijn voor agrariërs zijn in kaart gebracht. Een rekentool, ontwikkeld in samenwerking met onze partners, is een tool waarin de kosten en opbrengsten van lisdodde teelt zichtbaar worden. Daarnaast hebben we de uitkomsten getoetst op de markt en tegelijkertijd gewerkt aan het opzetten van de keten. Door middel van deze aanpak hebben we samen met waterschap Aa en Maas waardevol inzicht verkregen over de natte teelt keten in Brabant en de financiële werkbaarheid van natte teelten.

Meerwaarde

Toekomstbestendige landbouw en een duurzaam alternatief voor agrariërs

De natte teelten zijn in staat om te groeien in waterrijke omstandigheden en kunnen daarmee een alternatief bieden voor de traditionele melkveehouderij en grasproductie. De teelt draagt bij aan het bevorderen van ecologische diversiteit en aan het hydrologisch herstel van het watersysteem. Uit de rekentool en het marktonderzoek blijkt dat er in de markt mogelijkheden zijn voor natte teelt gewassen, met name in de bouwsector. Denk aan isolatiemateriaal en plaatmateriaal. Verder draagt het bij aan het versterken van de lokale economie door het stimuleren van lokale samenwerkingen en het toepassen van innovatieve landbouw.

Wil jij ook aan de slag met natte teelten? Neem contact op met Dan Mulder