Nationale Politie

Drugsafval, een complexe én waardevolle afvalstroom

Consultancy
Uitdaging verwerken van drugsafval op een duurzame manier
Oplossing grondstoffen terugwinnen die hergebruikt kunnen worden
Missie milieu-impact verminderen

De cijfers liegen er niet om, bij het produceren van één kilo synthetische drugs blijft er zo’n 18 tot 24 liter drugsafval over. Daarin zitten allerlei schadelijke maar tegelijk ook waardevolle stoffen en chemicaliën. Drugsdumpingen en ontmantelingen gaan gepaard met een zware belasting op ons milieu. Maar daarmee is de kous niet af. Verontreiniging van ons milieu en de verwerking van het afval brengen namelijk ook hoge kosten met zich mee. Twee belangrijke redenen voor de Nationale Politie om een alternatief te vinden voor deze complexe afvalstroom.

Uitdaging

Een complexe en kostbare afvalstroom

Het klinkt misschien gek, maar het illegale drugsafval afkomstig van ontmantelingen van labs en dumpingen kent potentieel een heuse waardeketen. Er zitten namelijk grondstoffen – zoals aceton en zoutzuur – in het drugsafval die teruggewonnen en hergebruikt kunnen worden. Naast de Nationale Politie zijn er verschillende partijen betrokken die helpen bij ontmanteling, opslag, transport en verwerking van drugsafval. De betrokkenheid van zoveel stakeholders en de onzuivere samenstelling maakt drugsafval een complexe en kostbare afvalstroom.

De hoge kosten en vervuiling van het milieu maken een circulaire oplossing voor deze afvalstroom hoognodig. Maar is dit technisch mogelijk? Wat zijn de logistieke implicaties? Zijn er afnemers voor dit product? Hoe ziet de structuur van de nieuwe keten eruit? Wat betekent dit voor de wet- en regelgeving? Vragen waarmee Spaak graag aan de slag gaat.

"Verantwoorde verwerking van drugsafval is een complex maatschappelijk vraagstuk waar veel instanties bij betrokken zijn. Spaak heeft geholpen bij een gemeenschappelijke oplossing met oog voor milieu, regelgeving en gemeenschapsgeld."
Teun-Pieter de Snoo, onderzoeker bij de Nationale Politie
Resultaat

Drugsafval circulair verwerken is technisch haalbaar

De belangrijkste vraag: is het technisch mogelijk om het drugsafval te verwerken? Het onderzoek begon dan ook met het in kaart brengen van de afvalstroom. Wat is de samenstelling, om welke volumes gaat het, en met welke frequentie? In samenwerking met een verwerkingspartner is gekeken naar de technische haalbaarheid van het circulair verwerken van drugsafval. Chemische analyses en proeven laten zien dat een flink deel van de reststroom wel degelijk opgezuiverd kan worden. Klaar voor een nieuwe toepassing.

De volgende stap is het opbouwen van de keten. Daarvoor hebben we potentiële afnemers in kaart gebracht. Dit bleek al snel een haalbare business case op te leveren.  En natuurlijk is ook de milieuwinst en CO2 -besparing van deze nieuwe manier van verwerken in kaart gebracht.

“Geen afvalstroom is te ingewikkeld om te verwerken als we buiten de gebaande paden durven te denken.”
Seleen Suidman, Head of Operations bij Spaak
Meerwaarde

Waardevolle stoffen worden teruggewonnen en vinden een nieuwe toepassing

De politie heeft net als de Rijksoverheid doelstellingen om CO2-uitstoot te reduceren en daarnaast maatschappelijk verantwoord diensten aan te besteden. De manier waarop drugsafval verwerkt wordt, kan hier een grote bijdrage aan leveren. Zo heeft Spaak onderzocht of het circulair verwerken van drugsafval economische interessant is. Met positief resultaat. Het onderzoek laat zien dat drugsafval waardevolle oplosmiddelen bevat die goed te gebruiken zijn in tal van industrieën zoals verf en schoonmaakmiddelen. Het inzichtelijk maken van de keten bewijst dat het financieel aantrekkelijk is om het drugsafval duurzaam te verwerken in plaats van te verbranden. En naast de kosten daalt ook de impact op ons milieu.

Ben je benieuwd naar meer informatie over dit onderzoek of kunnen we meedenken over de verwerking van een uitdagende afvalstroom? Laat het ons weten!

Aan de slag met jouw 'wicked problem'?