Renewi

Impactberekening voor nieuwe recyclingslijn

Consultancy
Uitdaging een recyclingproces met een lagere milieu-impact ontwikkelen
Oplossing een vergelijkende impactanalyse van twee processen
Missie minder milieu-impact door betere recycling

De wereldwijde plasticproductie is binnen de duur van één mensenleven explosief gestegen: van 2 miljoen ton in 1950 naar 368 miljoen ton in 2019. We moeten nodig op plastic dieet. En laat het plastic dat we dan gebruiken dan op z’n minst gerecycled zijn. Waste-to-productbedrijf  Renewi zamelt afval, zoals plastics, in om deze vervolgens te recyclen. Maar wat is eigenlijk de milieu-impact van zo’n recycleproces? Spaak deed hier, in opdracht van Renewi, onderzoek naar.

Uitdaging

1.650.000 ton plastic afval per jaar in Nederland alleen al

Als we de doelen tegen klimaatverandering willen halen, zullen we minder nieuwe materialen moeten delven en meer bestaande materialen hergebruiken. Een veel gehoord nadeel van hergebruik, is dat het teruggewonnen materiaal niet zuiver genoeg is om virgin materiaal volledig te vervangen. Daarom is het voor recyclers een mooie uitdaging om een proceslijn te ontwikkelen die minder CO2 uitstoot maar ook een zuiverder product oplevert.

Renewi wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de nog steeds groeiende plastic afvalberg door middel van hoogwaardige recycling. Daarvoor hebben zij een nieuw proces ontwikkeld dat een zuiverder materiaal oplevert. Renewi wil met dit nieuwe proces ook haar CO2 uitstoot minimaliseren. Maar hoe doe je dat? Renewi vroeg ons een CO2 vergelijkingsanalyse te maken van de huidige en een nieuwe, beoogde, proceslijn voor het verwerken van plastic.

Resultaat

Een uitgebreide vergelijkingsanalyse als startpunt

Een proceslijn die meer en op een betere manier plastic afval kan verwerken én een opdrachtgever die gemotiveerd is om te onderzoeken of dit op een manier kan die minder uitstoot, zijn twee redenen voor Spaak om aan de slag te gaan.

Spaak deed een vergelijkingsanalyse tussen de uitstoot van de huidige en de nieuwe proceslijn. Bovenop de vergelijking van de uitstoot is gekeken naar de ecologische en maatschappelijke effecten.

De vergelijkingsanalyse is gemaakt voordat de nieuwe proceslijn is gebouwd en bleek een waardevolle onderbouwing voor het bouwen van deze nieuwe proceslijn.

Meerwaarde

51% minder CO2 uitstoot met de nieuwe proceslijn

De totale uitstoot per ton afval van de nieuwe proceslijn heeft een reductie van 51% ten opzichte van de huidige proceslijn.

De reductie van de uitstoot per ton afval heeft te maken met drie factoren:

  1. Het aandeel van de afvalstroom voor verbranding daalt
  2. Het aandeel voor de stort daalt
  3. Door meer in lijn te verwerken, daalt het interne transport en verhoogt de efficiëntie

 

Bovendien is de nieuwe proceslijn in staat om meer plastic te recyclen dan in de oude proceslijn. Door de winning van plastic in plaats van deze te verbranden is er meer plastic beschikbaar voor hergebruik. Dit dient ter vervanging van de productie van virgin plastics en de daarmee gepaarde uitstoot en milieuschade.

Spaak onderzocht daarnaast ecologische en maatschappelijke effecten van de nieuwe proceslijn. Zo zorgt de nieuwe proceslijn voor een geluidsreductie, fijn voor omgeving en omwonenden. En ook is er minder verontreinigd hemelwater doordat het water op de nieuw te bouwen loods opgevangen en vervolgens naar de eco-zone vervoerd wordt.

Een mooi resultaat dat laat zien dat de nieuwe, beoogde proceslijn bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van Renewi.

Ben je benieuwd naar meer informatie over dit onderzoek of kunnen we meedenken over het kwantificeren van jouw duurzame ambities? Laat het ons weten!

Wil je meer weten?